sport

Autor: redakcja UMJG

14.1.2022 - 14:28

Trwa nabór wniosków w sprawie przyznania stypendium sportowego

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry NR 277.XXVI.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe, kandydat może otrzymać stypendium sportowe, jeżeli:


1) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnął wysoki wynik sportowy poprzez zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach Głuchych, Igrzyskach Europejskich, Igrzyskach Europejskich Młodzieży, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych lub Młodzieżowych; Mistrzostwach Polski Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych lub Młodzieżowych Mistrzostwach Polski; Akademickich Mistrzostwach Świata, Uniwersjadach lub World Games;  Akademickich Mistrzostwach Europy; osiągnął inny niż wymienione wysoki wynik sportowy odpowiadający rangą międzynarodowym imprezom sportowym takim jak Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy;
2) spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
a) jest mieszkańcem Miasta Jelenia Góra,
b) jest zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Miasta Jelenia Góra.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie stypendium są:
1) kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego opiekun prawny,
2) zarząd klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik.

Wzór wniosku można pobrać ze strony BIP :  STYPENDIA SPORTOWE i NAGRODY - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra (jeleniagora.pl)

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Jelenia Góra w okresie od 2 stycznia do ostatniego dnia lutego każdego roku kalendarzowego.

Cała treść Uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej  Uchwała nr 277.XXVI.2020 - Uchwały - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra (jeleniagora.pl)