baner

Autor: redakcja UMJG

28.4.2023 - 13:57

Wirtualny Kiermasz Szkół Ponadpodstawowych 2023

Kiermasz:

 

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
w Jeleniej Górze


ul. Kochanowskiego 18
58-500 Jelenia Góra

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

Ul. Gimnazjalna 2
58-560 Jelenia Góra 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych

Al. Jana Pawła II 25,
58-506 Jelenia Góra

 

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze

ul. Obrońców Pokoju 10,
58-500 Jelenia Góra

 

Zespół Szkół Elektronicznych 
w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystycznych
im. Unii Europejskiej 
w Jeleniej Górze

ul. Piłsudskiego 27
58-500 Jelenia Góra

 

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych
im. Stanisława Wyspiańskiego

ul. Cieplicka 34, 
58-560 Jelenia Góra 

 

 • dyrektor: mgr Anna Szydłowska-Robak
 • telefon: 756456236
 • adres e-mail: zsart@zsart.edu.pl
 • http://zsart.edu.pl

Zespół Szkół Technicznych          i Branżowych im. St. Staszica „Handlówka”

ul. 1 Maja 39/41
58-500 Jelenia Góra

 

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej

ul. Leśna 5, 
58-560 Jelenia Góra 

 

Szkoła Branżowa I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jeleniej Górze

 

 • dyrektor: mgr Romuald Szpot
 • telefon:75  7678963  
 • adres e-mail: sekreatriat@soswjg.pl
 • www.soswjg.pl

 

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

ul. Kochanowskiego 18
58-500 Jelenia Góra

   
 • Dzień otwarty
  20 kwietnia 2023
  11.00-13.00- grupy  zorganiz.
  15.00-18.00 – goście indywid
 • Powtórka z Żeromem
  15 kwietnia 2023 godz. 9.00
  (język polski i matematyka)
 • Powtórka z Żeromem
  22 kwietnia 2023 godz. 9.00
  (j. angielski i j. niemiecki)
   

Planowane oddziały w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w roku szkolnym 2023/2024:
Klasa A
Przedmioty rozszerzone: matematyka – fizyka – język angielski
(przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka,język angielski, fizyka)
Klasa B
Przedmioty rozszerzone: matematyka – informatyka – język angielski
(przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka,język angielski, informatyka)
Klasa C
Przedmioty rozszerzone:  biologia, chemia, język angielski
(przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski,  biologia lub chemia (ocena wyższa)Klasa D
Przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka, język angielski
(przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka,język angielski, biologia)
Klasa E
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
(przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka,język angielski, geografia)
Klasa F
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski
(przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, historia )
Klasa G
Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski (przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka,język angielski, biologia) I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego to szkoła z tradycjami mieszcząca się w przestronnym zabytkowym gmachu pochodzącym z 1913 roku. Placówka zlokalizowana jest w bardzo dogodnym położeniu- bardzo blisko dworca kolejowego i węzłów komunikacyjnych autobusów PKS i MZK. Takie położenie jest bardzo dużym ułatwieniem dla uczniów dojeżdżających z innych dzielnic miasta i dalszych miejscowości. W szkole pracuje 78 doświadczonych nauczycieli w większości ze stopniem nauczyciela dyplomowanego i uprawnieniami egzaminatorów maturalnych. W placówce znajdują 43 sale lekcyjne, 3 pracownie komputerowe, gabinety fizyczne i biologiczne, a także bogato wyposażone laboratorium chemiczne. Posiadamy także salę zbiorów fizycznych i biologicznych. W części klas znajdują się tablice interaktywne i tablice multimedialne. W szkole jest sieć Wi-Fi. O bezpieczeństwo uczniów w placówce dba system dozorowy wejść i wyjść z budynku oraz system telewizji przemysłowej CCTV. Szkolne Centrum Informacyjne to biblioteka szkolna z czytelnią i stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. W SCI na uczniów czeka 30000 woluminów. Szkoła dysponuje bogatą bazę sportową: dużą salą gimnastyczną, dwoma małymi salami gimnastycznymi, siłownią i boiskiem ze sztuczną nawierzchnią.Imprezy szkolne i uroczystości odbywają się w stylowej auli z balkonem, która mieści 400 osób. Dysponujemy multimedialną salą audytoryjną na 70 miejsc. Uczniowie mają do dyspozycji obszerne pomieszczenie samorządu szkolnego, kącik relaksacyjny w bibliotece szkolnej, bufet oferujący obiady i automaty z napojami i przekąskami na korytarzu szkolnym. Zajęcia lekcyjne odbywają się w systemie jednozmianowym.

Szkoła bierze udział w projektach unijnych. Aktualnie realizowany jest projekt „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach”, który ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Udział w projekcie pozwala również doposażyć szkołę w pomoce dydaktyczne umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu. Filozofia kształcenia szkoły zapisana jest w przesłaniu „Semper in altum”- „Zawsze w górę”. Misją placówki jest wszechstronna edukacja mająca zapewnić uczniom sukces maturalny, a w przyszłości naukę na wymarzonym kierunku studiów na uczelniach polskich lub zagranicznych. Rozwijane są pasje i zainteresowania młodych ludzi, szkoła pomaga w doskonaleniu umiejętności samokształcenia, a także wyrównywane są szanse edukacyjne przy jednoczesnym uznaniu ważności integracji społeczności szkolnej Na początku roku szkolnego dla klas pierwszych organizowany jest wyjazd integracyjny służący lepszemu poznaniu się i adaptacji do szkolnej społeczności. W szkole funkcjonuje „Galeria Żeroma”- inicjatywa, w ramach której uczniowie mogą zaprezentować swoje pasje i zainteresowania. Dzięki współpracy z Książnicą Karkonoską  efekty ich pracy są także prezentowane szerszej publiczności. Od lat szkoła zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich i wojewódzkich rankingach liceów ogólnokształcących. W rankingu „Perspektyw” uzyskano cztery razy tytuł „Złotej Szkoły”, co potwierdza wysoką jakość pracy tej placówki.

Szkoła może się pochwalić licznym gronem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i konkursów. W ostatnich latach uczniowie zdobywali laury w Olimpiadzie Języka Łacińskiego, Olimpiadzie Historycznej oraz Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. Szkoła poszczycić się może także tytułem laureata konkursu Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej „Zdobądź indeks! Uczniowie „Żeroma” są w gronie stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Realizacji misji szkoły służą atrakcyjne formy zdobywania wiedzy i umiejętności. Oprócz lekcji języków obcych odbywających się w grupach międzyoddziałowych o zróżnicowanym poziomie zaawansowania, oferowane są  uczniom różnorodne działania we współpracy z  miejskimi instytucjami kultury: Teatrem im. C.K. Norwida, Biurem Wystaw Artystycznych, Jeleniogórskim Centrum Kultury i Muzeum Karkonoskim. Wychowankowie I LO biorą udział w cyklicznie odbywających się warsztatach chemicznych i fizycznych na Politechnice Wrocławskiej oraz warsztatach biologicznych-chemicznych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu. Poznawaniu innych kultur i doskonaleniu języka służą uczniowskie wymiany międzynarodowe ze szkołami partnerskimi w Alfeld i Heidelbergu,  zagraniczne wycieczki edukacyjne do Anglii, Szkocji czy Walii oraz do krajów francuskojęzycznych: Francji, Belgii, Luksemburga. Młodzi ludzie żądni wrażeń i przygód mogą wziąć udział w rejsie po Morzu Śródziemnym żaglowcem „Pogoria”.  Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej i obserwowania nas na facebooku.

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

Ul. Gimnazjalna 2
58-560 Jelenia Góra 

   
 • 2 czerwca 2023, 
  godz.10:00 - 14:00

NORWID TO JEST TO: zajęcia na uczelni, lekcje prowadzone przez wykładowców, uczestnictwo w konkursach, konferencjach, szkoleniach, seminariach, klasy objęte patronatem -Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Wrocławskiej, współpraca z Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych, Instytutem Technicznym w Dreźnie, Akademią Młodych Odkrywców- jedyna szkoła w regionie ( patronat Politechniki Wrocławskiej i firmy Boeing), współpraca z Fundacją Pokoju Goi  (Goi Peace Foundation) -wizyty gości z Japonii- warsztaty origami, kaligrafii,
wysoki poziom nauczania idzie w parze ze wsparciem i rozwojem osobowości i indywidualnych zainteresowań- w naszej szkole każdy jest sobą, a nie „jednym z tłumu uczniów”, EWD – Szkoła Sukcesu w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych, od 1994r. należy do szkół stowarzyszonych w UNESCO,- wyjazdy, projekty, obozy naukowe, „Lekcje z Mistrzem”- spotkania autorskie z twórcami kultury i ludźmi z pasją, Projekt Erasmus+ - wymiana młodzieży z Francji, Bułgarii, Portugalii i Włoch, dbałość o bezpieczeństwo uczniów- monitoring szkolny, udział w projekcie Bezpieczna szkoła, „Slamy Poetyckie”, „Giercowanie” ( gry planszowe, strategiczne, układanie puzzli itp.), szkoła przyjazna, bezpieczna, w której można rozwijać różnorakie talenty w tym artystyczne- uczeń może uczestniczyć w zajęcia koła teatralnego, studiu piosenki, grać w szkolnym zespole muzycznym, występować na scenie, poszerzona oferta edukacyjna o autorskie przedmioty uzupełniające, które są dostosowane do profilu danej klasy i pod wymagania programowe uczelni wyższych aby, lepiej przygotować uczniów do kontynuacji nauki na wybranych kierunkach studiów.
NORWID  OFERUJE: solidne wykształcenie, bardzo dobre przygotowanie do matury będącej egzaminem wstępnym na studia, zajęcia językowe dostosowane do poziomu prezentowanego przez uczniów – w grupach wg zaawansowania; system nauki jednozmianowy - nauka maksymalnie do godziny 15:00;
możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, sprawdzenie swoich możliwości w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, projekty edukacyjne w tym wyjazdy zagraniczne oraz obozy naukowe; zajęcia  robotyki i programowania, rozwijanie zainteresowań sportowych, udział w zagranicznej wymianie sportowej, zawodach, rajdach i obozach narciarskich, udział w przedsięwzięciach artystycznych i plastycznych - koło teatralne, projekty i konkursy, możliwość pracy w ramach wolontariatu; pomoc materialną dla uczniów; przyjazną atmosferę.
NORWID DYSPONUJE: licznie, bogato wyposażonymi salami lekcyjnymi min.  laboratorium chemicznym, biologicznym i fizycznym, dwoma pracowniami komputerowymi; ogólnodostępnym „wi – fi”; zapleczem sportowym: sala gimnastyczna, siłownia,2 boiska; gabinetem pedagoga, psychologa, pielęgniarki; biblioteką i czytelnią z dostępem do Internetu i kącikiem czytelnika.
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024
1A KLASA HUMANISTYCZNA
W klasie tej realizowane będą w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty: język  polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Przedmiot uzupełniający to: podstawy psychologii. Klasa proponowana dla uczniów szczególnie zainteresowanych literaturą, historią, psychologią, filmem, teatrem, dziennikarstwem i szeroko pojętą kulturą. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym, w redagowaniu szkolnej strony www. i fb  oraz w prowadzeniu audycji w szkolnym radiowęźle. Lekcje będą wzbogacone o wiedzę z zakresu psychologii oraz tematykę dotycząca współczesnych stosunków międzynarodowych. Będą się odbywały również spotkania ze specjalistami z dziedziny nauk humanistycznych oraz wyjścia do kina, teatru, radia we Wrocławiu i Jeleniej Górze. 
1 B- KLASA BIOLOGICZNO- CHEMICZNA
W klasie tej realizowane będą w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty: biologia, chemia. Przedmioty uzupełniające to  laboratorium chemiczne, fizyka medyczna (wykorzystanie fizyki w medycynie) oraz elementy matematyki wyższej. Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej będą rozwijać swoje umiejętności uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych, laboratoryjnych z biologii  w dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach szkolnych. Ponadto zajęcia prowadzone w szkole będą wzbogacone udziałem uczniów w wykładach, ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych oraz terenowych prowadzonych we współpracy z pracownikami naukowymi wyższych uczelni. Uczniowie będą mogli również poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w działającym w szkole Kole Młodych Naukowców (zajęcia pozalekcyjne z biologii i chemii ). Uczniowie aktywnie biorą udział w Festiwalu Nauki we Wrocławiu i Jeleniej Górze 
1 C- KLASA MATEMATYCZNO- FIZYCZNA
W klasie tej będą realizowane na poziomie rozszerzonym następujące przedmioty: matematyka, fizyka. Przedmiotami uzupełniającymi, wspomagającym realizację programu nauczania z matematyki i fizyki będzie analiza matematyczna, algebra wyższa dla inżynierów oraz język angielski dla inżynierów (podstawy słownictwa specjalistycznego w języku angielskim). Pogłębiona wiedza o zagadnienia matematyki wyższej dla zaawansowanych umożliwi lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego, a w perspektywie podjęcie dalszej nauki, studiując na kierunkach politechnicznych lub uniwersyteckich. Uczniowie będą mogli również poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w działającym w szkole Kole Młodych Naukowców (zajęcia pozalekcyjne z fizyki i matematyki) oraz Kole Robotyki. Uczniowie aktywnie biorą udział w Festiwalu Nauki we Wrocławiu.
1 D KLASA JĘZYKOWO- MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA
W klasie tej będą realizowane na poziomie rozszerzonym następujące przedmioty:  język obcy , geografia, matematyka. Przedmiotami uzupełniającymi, wspomagającym realizację programu nauczania jest autorski język angielski w biznesie (podstawy słownictwa specjalistycznego w języku angielskim) i geografia w praktyce. Uczniowie tej klasy będą rozwijać swoje umiejętności uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych, wykładach, ćwiczeniach i warsztatach prowadzonych we współpracy z pracownikami naukowymi wyższych uczelni, znanymi w regionie podróżnikami, przewodnikiem sudeckim. Program poszerzony o zagadnienia takie jak geografia świata, umiejętność korzystania z map czy znajomość regionów turystycznych są nieodzowne w pracy przewodnika, pilota wycieczek czy organizatora wypoczynku., zagadnienia ekonomiczne, prawne. Uczniowie będą mogli poszerzać swoja wiedzę, uczestnicząc w działających w szkole kołach pozalekcyjnych (geograficzne, matematyczne, ekonomiczne, prawne), 
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
1E KLASA JĘZYKOWO- BIOLOGICZNO-MATEMATYCZNA
 W klasie tej będą realizowane na poziomie rozszerzonym następujące przedmioty:  język obcy, biologia, matematyka Przedmiotem uzupełniającym, wspomagającym realizację programu nauczania będzie biologia medyczna. 
Uczniowie będą mogli również poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w działającym w szkole Kole Młodych Naukowców (zajęcia pozalekcyjne z biologii i matematyki ). Uczniowie aktywnie biorą udział w Festiwalu Nauki we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Oprócz tradycyjnych form nauki, organizujemy liczne ciekawe zajęcia pozalekcyjne oraz proponujemy udział w różnych programach i konkursach w zakresie nauk przyrodniczych.
Ten profil nie tylko pozwala rozwijać zainteresowania uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych, ale daje także szerokie możliwości podczas rekrutacji na studia wyższe.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych

Al. Jana Pawła II 25,
58-506 Jelenia Góra

   
 • 13 kwietnia 2023 r.
 • 31 maja 2023 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  zlokalizowany jest na Zabobrzu przy Al. Jana Pawła II 25. Mieści się w jednym budynku, który sąsiaduje z przystankiem autobusowym MZK oraz dworcem PKP Aglomeracji Miejskiej, szkołę dzieli około 700m od przystanku PKS Jelenia Góra.
Kierunki proponowane kandydatom w roku szkolnym 2023/2024: klasa biologiczno-chemiczna, klasa psychologiczna, klasa językowo-artystyczna, klasa turystyczno-usportowiona, klasa technikum- technik analityk. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze jest szkołą przyjazną uczniom i rodzicom, w której dba się o efektywność kształcenia, dobrostan psychiczny uczniów i działalność pozalekcyjną. Sukcesywnie poszerzamy również ofertę zajęć dodatkowych - dostosowując ją do potrzeb zgłaszanych przez uczniów. Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie jednozmianowym. Do szkoły obecnie uczęszcza 690 uczniów. Kadra nauczycielska; Za wysoki poziom nauczania odpowiedzialna jest wykwalifikowana kadra 60 nauczycieli (76% dyplomowanych, 12% mianowanych, 9% kontraktowych i 3% początkujących) - zawsze nastawiona na indywidualne podejście do ucznia i wspieranie jego zainteresowań. Zdecydowanie są to nauczyciele, których celem jest nie tylko uczyć, ale przede wszystkim nauczyć. Wszyscy pedagodzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, w związku z czym uczniowie mogą liczyć na fachową pomoc i dobre przygotowanie do matury oraz egzaminów zawodowych. Baza szkoły; dogodne  położenie ( bliskość przystanków MZK,PKP,PKS), sala relaksacyjna,  w której pedagodzy szkolni, wychowawcy oraz pozostali nauczyciele prowadzą zajęcia związane z technikami radzenia sobie ze stresem, 3 laboratoria chemiczne, 3 pracownie komputerowe, biblioteka z czytelnia i komputerami, 2 sale gimnastyczne, 7 sal z tablicami interaktywnymi, 18 sal z projektorami, kompleks sportowy „Orlik”, sala lustrzana- do ćwiczeń fitness, warsztatów tanecznych, barek szkoln, siłownia, strefa wypoczynkowa, świetlica, „Galeria na Parterze” - wystawa plakatu Września Jeleniogórskiego, winda dla osób niepełnosprawnych, siedziba  Klubu Tanecznego  Kurzak &Zamorski oraz Klubu Bokserskiego REDFIGHTERS- współpraca, atrium i duże tereny zielone wokół szkoły. Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne; 
•    Gazetka Szkolna - "Prorok Chemika", młodzież samodzielnie planuje i dzieli pracę związaną z redakcją; samodzielnie planują tematy, działy i również sami piszą artykuły; dzięki tym zajęciom uczą się pracy w grupie, poczucia odpowiedzialności za wspólne dzieło
•    Warsztaty Kulturoznawcze - podczas zajęć młodzież poznaje współczesne teorie kultury i prowadzi dyskusje na ich temat oraz na temat odniesień teorii kultury do otaczającego ich świata; dzięki tym zajęciom uczniowie mają możliwość zapoznać się z wiedzą na poziomie akademickim, co w znaczący sposób poszerza ich możliwości w zakresie interpretacji tekstów kultury
•    Warsztaty biochemiczne, „Warsztaty pszczelarskie”, „Warsztaty fotograficzne”, „Koło Ekologa”, „Koło psychologiczne”, wolontariat, TPD, PCK, 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna; W rzeczywistości postpandemicznej niezwykle istotne stała się dbałość o dobrostan psychiczny uczniów - w tym zakresie działa 2 pedagogów szkolnych oraz psycholog szkolny. Nauczyciele wykazują się zrozumieniem indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowych, jakie dotykają młodych ludzi, w tych bardzo trudnych czasach. Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne, wsparcie terapeutyczne dla uczniów, którzy tego potrzebują. „Akademia dla rodziców” - wspieranie rodziców w procesie wychowawczym i dydaktycznym swoich dzieci.

Z życia szkoły;  Udział w programach unijnych [szkoła goszcząca w ramach programu Erasmus + ( wizyty uczniów z Włoch, którzy uczestniczą w zajęciach lekcyjnych), wyjazdy uczniów naszej szkoły w ramach programu Erasmus+  ( miesiąc nauki w szkole włoskiej i hiszpańskiej – Bolonia, Perugia i Sewilla)], olimpiady i konkursy, zawody sportowe, warsztaty przedmiotowe- stacjonarne i wyjazdowe, projekty artystyczne we współpracy z instytucjami kultury ( ZOOM festiwal, Krokus Jazz Festiwal, PESTKA), zajęcia w ramach współpracy z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Ekonomicznym i KANS, doradztwo zawodowe, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym- spotkania ze znanymi przedstawicielami świata kultury, wycieczki naukowe i krajoznawcze. Kształcenie językowe; zajęcia w grupach międzyoddziałowych, europejski Dzień Języków Obcych, warsztaty językowe wyjazdowe w Niemczech , współpraca ze Stowarzyszeniem Miast Partnerskich Erftstadt- Jelenia Góra, praktyczna nauka języka włoskiego w ramach projektu, warsztaty języka włoskiego z uczniami z Włoch. Kształcenie regionalne; Reagując na odpływ młodych ludzi z regionu prowadzimy szerokie kształcenie regionalne, aby zwiększyć świadomość uczniów na temat ich małej ojczyzny i tym samym zwiększyć ich związek z regionem.
•    Projekt "Śniadek na szlaku" - to integracja uczniów, kształtowanie: postaw prospołecznych w rzeczywistości postpandemicznej oraz tożsamości regionalnej, wzmacnianie wrażliwości na problemy ekologiczne, poszerzenie wiedzy z zakresu walorów turystycznych najbliższej okolicy
•    Udział w akcji Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi w szkole - wzmacnianie postaw ekologicznych, kształtowanie wrażliwości na problemy kuli ziemskiej.
•    Udział warsztatach "Bezpiecznie w górach" (współpraca z firmą Decathlon, korzystanie ze sprzętu podczas wycieczek
•    "Reset w górach" - spotkania z GOPR-em na Uniwersytecie Ekonomicznym (kontynuacja tematyki bezpieczeństwa podczas wycieczek)
•    Współpraca z Karkonoskim Parkiem Narodowym oraz Muzeum Karkonoskim (wyposażenie pracowni geograficznej, wykorzystanie w edukacji materiałów regionalnych).
•    Festyny ekologiczne

Sukcesy uczniów w ostatnich latach: SPORT;
•    rok szkolny 2021/22: Finał Dolnego Śląska - IV m-ce piłka nożna halowa dziewczęta;
•    I m-ce półfinał strefy - piłka nożna halowa dziewcząt - Lubań Śl.;
•    II m-ce półfinał strefy - piłka nożna halowa chłopcy - Bolesławiec; koszykówka 3x3 –
•    III m-ce półfinał strefy wojewódzkiej - Zgorzelec; piłka nożna halowa chłopcy –
•    I m-ce; piłka nożna halowa dziewczęta I m-ce; piłka nożna chłopców- I m-ce; r
•    ok szkolny 2022/23: III m-ce piłka nożna halowa dziewcząt - finał strefy - Lubań Śl.; I m-ce piłka nożna halowa dziewczęta
JĘZYKI OBCE: Językowy konkurs realioznawczy dla uczniów szkół średnich organizowany przez KANS Jelenia Góra - 2021 r. – I miejsce z zakresu - wiedza o Saksonii. 2022 r. – III Miejsce z zakresu - wiedza o Bawarii.
KSZTAŁCENIE KULTUROWE I POLONISTYCZNE: rok szkolny 2021/2022 - międzyszkolny konkurs organizowany w ZSET dotyczący wiedzy o T. Różewiczu - I miejsce w turnieju wiedzowym oraz II miejsce w konkursie recytatorskim; rok szkolny 2022/2023 - II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez ZSTiB w Jeleniej Górze.
 

 

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze

ul. Obrońców Pokoju 10,
58-500 Jelenia Góra

   
 •  „Mechanalia”  
  21 marca 2023 r
   

MECHANIK – TU ZATRYBISZ”
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze jest szkołą z 75-letnią tradycją, która kształci fachowców na poziomie technikum, szkoły branżowej I stopnia a od roku szkolnego 2023/2024 także w szkole branżowej II stopnia.  „Mechanik” jest jedną z największych i najlepiej kształcących szkół zawodowych w Jeleniej Górze i regionie, co potwierdzają wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych. W szkole obecnie uczy się 742 uczniów, zatrudnionych jest łącznie 86 pracowników z doświadczeniem i pasją. W „Mechaniku” panuje przyjazna i miła atmosfera sprzyjająca pogłębianiu przez uczniów wiedzy, zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych ale i nawiązywaniu nowych przyjaźni. Jest szkołą dbającą o potrzeby uczniów i ich rodziców. Misja szkoły to: „Stworzyć w szkole możliwości wszechstronnego rozwoju ucznia”. Placówka położona jest w centralnej części miasta, w bliskim sąsiedztwie dworca autobusowego PKS, w bezpiecznej i spokojnej okolicy. Z okien i dziedzińca  rozpościera się doskonały widok na całe pasmo Karkonoszy. W pobliżu znajduje się trasa rowerowa oraz piesza na Wzgórze Bolesława Krzywoustego tzw.  „Grzybek”.  W szkole pracują wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy w większości posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego. Kadra pedagogiczna nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe zarówno podczas szkoleń branżowych, kursów kwalifikacyjnych czy studiów podyplomowych. Dzięki temu poziom kształcenia w szkole jest na najwyższym poziomie. Starania, jakie podejmujemy w zakresie szkolnictwa zawodowego, przyczyniają się do tego, że rokrocznie mury szkoły opuszcza kilkudziesięciu doskonale wykształconych absolwentów, którzy kontynuują naukę na wyższych uczelniach. Wśród naszych byłych uczniów nie brakuje również przedsiębiorców, którzy zakładają własną działalność gospodarczą i są cenionymi pracownikami na rynku pracy. Wysoki poziom nauki, zaangażowanie uczniów w działalność szkolną i pozaszkolną, udział w konkursach na szczeblu regionalnym, krajowym czy międzynarodowym pozwalają na zdobycie stypendium: Prezesa Rady Ministrów, Politechniki Wrocławskiej czy Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego.  Wybierając szkołę, myślisz o swojej przyszłości. Po jej ukończeniu pomożemy Ci w zdobyciu pierwszej pracy. Współpracujemy z wieloma firmami na rynku lokalnym, które poszukują przyszłych pracowników. I tak: DrÄxlmaier, Germania Mint, CodeTwo, Tauron, Jelenia Plast, MZK, Matex, PPU Micro, Dr Schnaider to pracodawcy, którzy oferują zatrudnienie naszym absolwentom. To tylko niektóre z nich - z szerokim wachlarzem firm, z którymi współpracujemy możesz zapoznać się, wchodząc na naszą stronę internetową www.zstmechanik.pl. Firmy te, chcąc mieć dobrze wykształconych pracowników, wspomagają działalność statutową szkoły, obejmują patronatami klasy, doposażają sale dydaktyczne, finansują nagrody i stypendia. 
„Mechanik” już od kilku lat wzbogaca swoją ofertę edukacyjną, poprzez udział w Projekcie ERASMUS+. Młodzież wraz z opiekunami wyjeżdża na praktyki zawodowe do: Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Niemiec. W ramach Erasmus-a, młodzież uczestniczy również w tygodniowych turnusach kulturowych. Dzięki wyjazdom, ma niepowtarzalną możliwość poznania obyczajów, tradycji i kultury innych państw. W trakcie trwania projektów uczniowie poznają swoich rówieśników ze szkół partnerskich Erasmus + , z którymi nawiązywane są przyjaźnie na wiele lat. 
„Mechanik” to nie tylko wysoki poziom kształcenia. „Mechanik” jest miejscem, w którym wykazuje się dbałość o poczucie odpowiedzialności, szacunku do drugiego człowieka, empatii, miłości do zwierząt oraz propagowane są wartości patriotyczne. Społeczność szkoły uczestniczy w niezliczonych akcjach takich jak: „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”, „Paczuszka dla maluszka”, „Pomagamy, bo kochamy”. To tylko niektóre z obszarów aktywności społecznej placówki . 

Oferowane kierunki:
Technikum: Technik mechatronik, Technik budownictwa, Technik pojazdów samochodowych, Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik spedytor
Szkoła branżowa I stopnia: Dekarz – NOWOŚĆ, Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, Elektryk, Ślusarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Operator obrabiarek skrawających CNC, Lakiernik samochodowy, Elektromechanik pojazdów samochodowych
Szkoła branżowa II stopnia: TRYB ZAOCZNY; Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych

Szkoła dysponuje: nowocześnie wyposażonymi pracowniami zawodowymi, gabinetami ogólnymi wyposażonymi w  sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, profesjonalną kadrą pedagogiczną w tym m.in. pedagogiem, pedagogiem specjalnym i psychologiem, opieką pielęgniarki szkolnej, nowoczesną halą sportową oraz wielofunkcyjnym boiskiem sportowym, salą tenisa stołowego i siłownią, Szkolne Centrum Informacyjnym z bogatym księgozbiorem, strefą przełamywania barier kulturowych z młodzieżą pochodzącą z Ukrainy, dużą aulą.

W szkole organizuje się: zajęcia specjalistyczne dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyjazdy na praktyki zawodowe i wyjazdy kulturowe w ramach projektu Erasmus+, wycieczki zawodoznawcze, wycieczki klasowe/integracyjne do kina, teatru, parku (połączone z ogniskiem), akcje charytatywne i happeningi.

W Szkole można odbyć kurs na prawo jazdy kategorii B – na kierunku technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych. 
 

Zespół Szkół Elektronicznych 
w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra 

   
 • 22-04-2023

TECHNIK ELEKTRONIK to zawód z dużymi perspektywami i możliwościami zatrudnienia.
Elektronika to pasjonująca dziedzina, która ciągle ewoluuje. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój technologii związanych z elektroniką. W dzisiejszym świecie elektronika jest wszechobecna i jej pozycja będzie się umacniać. Uczniowie naszego technikum poznają:
•    prawa rządzące elektrotechniką,
•    budowę i funkcje elementów elektronicznych,
•    działanie układów elektronicznych analogowych i cyfrowych
•    zasady działania różnych urządzeń elektronicznych takich:
•    sprzęt audio i wideo domowego użytku,
•    przemysłowe układy elektroniczne, sterowniki i programatory,
•    budowa i serwis komputerów,
•    budowa sieci teleinformatycznych,
•    przyrządy i techniki pomiarowe stosowane w elektronice.

Absolwenci technikum elektronicznego mogą podejmować pracę w firmach:

•    Naprawczych (serwis elektroniczny),
•    Komputerowych (sklep komputerowy i serwis),
•    Serwis i bieżąca konserwacja systemów telewizji kablowych i satelitarnych
•    Serwis i bieżąca konserwacja systemów alarmowych i monitoringu
•    W każdej firmie, w której znajdują się urządzenia i systemy elektroniczne

Absolwent technikum elektronicznego otrzymuje trzy rodzaje świadectw: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do posługiwania się tytułem "Technik elektronik" (oczywiście po zdaniu odpowiednich egzaminów). Uczniowie naszego Technikum mają możliwość uzyskania dodatkowo uprawnień energetycznych. Szkoła daje uczniom wykształcenie zawodowe i ogólne. Większość absolwentów naszego technikum elektronicznego kontynuuje naukę w szkołach wyższych podejmując studia głównie na uczelniach technicznych m.in. Politechnika Wrocławska. Nauka trwa pięć lat.

TECHNIK INFORMATYK to zawód cieszący się stałą popularnością i poszukiwany przez pracodawców Dzięki Edukacji w naszej szkole, będziesz przygotowany do wykonywania zadań związanych z projektowaniem, tworzeniem oraz obsługą i naprawą systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego a zwłaszcza do: obsługi systemów biurowych, programowania systemów informatycznych, baz danych, aplikacji internetowych z wykorzystaniem języków programowania (technologii) takich jak: C++, PASCAL, JAVA, PHP, SQL, XML, HTML, .NET, wraz z posługiwaniem się nowoczesnymi urządzeniami techniki komputerowej i multimedialnej.

Absolwenci technikum informatycznego mogą podejmować pracę w firmach:

•    Komputerowych (sklep komputerowy),
•    Usługowych (Hosting, monitoring),
•    Naprawczych (Serwis),
•    Produkcyjnych (AMD, INTEL),
•    na stanowiskach: informatyk, administrator sieci, webmaster, programista, projektant aplikacji internetowych, mogą także, prowadzić własną działalność gospodarczą o podobnej tematyce.

Zawód technika informatyka jest wciąż atrakcyjny dla rynku pracy i potrzebny w Unii Europejskiej. Zapewnia łatwość, w razie konieczności, zmiany pracy. Szkoła przygotowuje również do studiów na kierunkach informatycznych, przede wszystkim na Politechnice Wrocławskiej. Absolwent technikum informatycznego otrzymuje trzy rodzaje świadectw: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do posługiwania się tytułem "Technik informatyk" (oczywiście po zdaniu odpowiednich egzaminów)

Technik programista
Kierunek – technik programista to jeden z najbardziej perspektywicznych nowopowstających zawodów w Polsce 
i w Unii Europejskiej. To zawód dla Tych, którzy stawiają sobie wysoko poprzeczkę i nie boją się wyzwań. Gwałtownie rozwijająca się branża IT potrzebuje ogromnej programistów czyli osób które za pomocą specjalistycznego języka piszą programy komputerowe i wprowadzają je do użytku.
Uczniowie, którzy podejmą naukę na tym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne 
z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania 
i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++,
JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych) W trakcie kształcenia 
w zawodzie technik programista uczeń przygotowywany będzie do wykonywania następujących zadań zawodowych 
w zakresie:

1. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz
bazami danych: tworzenia i administracji stronami WWW; tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; programowania aplikacji internetowych; tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.
2. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji: projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji
webowych; projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych; projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.
Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280
godzin w III i IV klasie).
Absolwenci technikum mogą podejmować pracę w firmach: komputerowych (sklep komputerowy), usługowych (Hosting, monitoring), każdej firmie na stanowisku: informatyk, webmaster, programista, projektant aplikacji internetowych, projektant baz danych. Mogą także, prowadzić własną działalność gospodarczą o podobnej tematyce. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

TECHNIK LOGISTYK to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie, tak wszystkich zasobów (materiałów, informacji, ludzi i magazynów) oraz narzędzi (transportu czy oprogramowania komputerowego), aby osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwym czasie, na właściwe miejsce.

Uczniowie realizują w programie nauczania następujące zawodowe zajęcia edukacyjne: Podstawy logistyki, Gospodarka zapasami i magazynowanie, Ekonomika logistyki, Transport ze spedycją, Planowanie i systemy logistyczne, Gospodarka elektroniczna. Zadania zawodowe technika logistyka obejmują: obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, czynności transportowe i składowanie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę jako: 1) specjalista d. sprzedaży i prognozowania popytu; specjalista ds. planowania zakupów; specjalista ds. handlu elektronicznego; specjalist ads. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych; specjalista ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucją; specjalista ds. gospodarki odpadami; specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów; specjalisty ds. gospodarki materiałowej; specjalisty ds. pakowania i opakowań; specjalisty ds. transportu wewnętrznego; operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne. Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Logistyk powinien dysonować wiedzą i umiejętnościami w wielu dziedzinach  i to w szerokim zakresie. Planowanie, finanse, marketing, transport, dystrybucja. Logistyka to bowiem przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być w jakimis kierunku przewiezione, dostarczone, przechowane…

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych
im. Stanisława Wyspiańskiego

ul. Cieplicka 34, 
58-560 Jelenia Góra 

 • dyrektor: mgr Anna Szydłowska-Robak
 • telefon: 756456236
 • adres e-mail: zsart@zsart.edu.pl
 • http://zsart.edu.pl
   
 • 22.04.2023, godz. 09:00-12:00

1. Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych mieści się w uzdrowiskowej części miasta – Cieplicach. Piękny budynek, w którym znajduje się szkoła, przeszedł niedawno termomodernizację. Jest otoczony parkiem należącym do szkoły i dużą ilością zieleni. Dobrze rozwinięta sieć komunikacji miejskiej sprawia, iż dojazd z centrum Jeleniej Góry i okolicznych miejscowości nie stanowi żadnego problemu.
2. Aktualnie w szkole uczy się 431 uczniów, z czego 91 w liceum i 340 w technikum. Zatrudnionych jest 62 nauczycieli, z czego 45 to nauczyciele mianowani i dyplomowani. Nauczyciele wzięli udział w projekcie Lekcja ENTER, poszerzają kompetencje podejmując kursy i studia podyplomowe. Nauczyciele zawodu to nie tylko teoretycy, ale również praktycy, udzielający się w działalności pozaszkolnej (przedsiębiorczość, działalność społeczne itp.), co ma wpływ na dostosowywanie przekazywanej wiedzy wraz ze zmieniającym się rynkiem pracy.
3. Zespół szkół tworzą następujące szkoły:
 a) Liceum Sztuk Plastycznych, które kształci uczniów w specjalizacjach: szkło artystyczne, snycerstwo, 
b) Technikum o następujących kierunkach: Technik Przemysłu Mody, Technik Stylista, Technik Fotografii i Multimediów, Technik Reklamy, Technik Technologii Drewna, Technik Informatyk.
Liceum Sztuk Plastycznych jest obecnie jedynym w regionie i cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży utalentowanej artystycznie. Podobnie jest w Technikum, które oferuje kierunki unikatowe, w większości niedostępne w innych szkołach w mieście i regionie.  
4. Jako placówka o charakterze artystycznym, szkoła prowadzi wiele działań z inicjatywy nauczycieli, dbając o wszechstronny rozwój uczniów, nauczycieli, a także wpływając pozytywnie na estetykę miasta Jelenia Góra; udział w akcji “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, światowy Dzień Zwierząt- zbiórka na rzecz DIOZ Jelenia Góra, „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny”, akcja prowadzona przez Kulczyk Foundation oraz firmę Rossman, akcja Lidl Polska „Szkoły pełne Talentów” i zbieranie „Talenciaków”, ubieranie drzew-coroczne ozdabianie platanów na Skwerze Lwowskim,  przedstawienie „GOLDEN HEROES” w ramach projektu „WYBIERAM MARZENIA – NIE UZALEŻNIENIA”, akcja WOŚP, udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, koordynacja akcji „Polonez maturzystów na Rynku jeleniogórskim”, w którym udział biorą uczniowie klas maturalnych, organizacja „Piątków z Pasją”, comiesięcznych warsztatów dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej, organizacja „Pasjonujących spotkań” w szkole, na które zapraszane są znane osoby odnoszące sukcesy w branżach powiązanych z kierunkami oferowanymi w szkole, projektowanie jelonków widniejących w całym mieście Jelenia Góra, organizowanie wystaw  prac uczniów m.in. w Biurze Wystaw Artystycznych i Muzeum Karkonoskim, Muzeum Przyrodniczym, organizacja wycieczek zagranicznych min.: Francja, Czechy, Niemcy, udział w turniejach e-sportowych np. Predator Games 2023, udział w projekcie Złote Szkoły NBP, akcja: ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY, POMAGAJĄC INNYM – POMAGASZ SWOJEJ SZKOLE", udział w projekcie „Młodzi w akcji+” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, stała współpraca z Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych, firmami i instytucjami, organizacja Dnia Reklamożerców, akcja „sadzimy tlen”,  którą zorganizowała Fundacja Ekologiczna ARKA, kampania społeczna polegająca na stworzeniu plakatów dotyczących prawidłowego zachowania podczas podróży  MZK.
5. Szkoła realizuje liczne projekty finansowane przez Unię Europejską: „Wysoka jakość Edukacji w Jeleniogórskich Szkołach”:
 zajęcia wyrównujące i rozwijające z przedmiotów ogólnych; „Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze" (w obrebie projektu młodzież uczy się i doskonali umiejętności w zakresie: programowania i obsługi procesu druku 3d, projektowania grafiki komputerowej, wykonania makijażu fotograficznego, montażu stolarki budowlanej, tworzenia witryn internetowych. „Erasmus i Erasmus +” ( w obrębie projektów: możliwość wyjazdu uczniów do krajów Europejskich w celu wymiany doświadczeń, integracji, edukacji, zapoznania z innymi kulturami).
Udział w projektach znacznie wpływa na jakość kształcenia w szkole. Dzięki projektom powstała pracownia mody, a także pracownia informatyczna. Szkoła wzbogaciła się o m.in. drukarki, tablety, drukarki 3D, drona, ploter i tablicę do projektowania, komputery z oprogramowaniem, urządzenia biurowe, maszynę CNC. Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt umożliwiający edukację w warunkach, jakie są wymagane przez rynek pracy. Uczniowie mają do dyspozycji systematycznie doposażane pracownie, w których zdobywają gruntowną wiedzę praktyczną od podstaw w warunkach podobnych do tych, jakie spotkają ich w przyszłej karierze zawodowej. 
a) Technik Fotografii i Multimediów: nowoczesne studio fotograficzne wyposażone w aparaty fotograficzne, oświetlenie, tła, namioty bezcieniowe, tablety graficzne, drukarki fotograficzne i 3D, programy do obróbki zdjęć i montażu filmów. Jesteśmy jedyną szkołą w regionie, która posiada pracownię do fotografii analogowej tzw. ciemnię fotograficzną.
b) Technik Przemysłu Mody i technik Stylista: pracownia wyposażona w maszyny produkcyjne, podgrzewane deski, ploter i oprogramowanie do cyfrowego projektowania odzieży. 
c) Technik Informatyk: nowe komputery, drukarki 3D, nowoczesne oprogramowanie.
d) Technik Reklamy: tablety graficzne, plotery, praca na nowoczesnych programach, program nauczania dostosowany do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.
e) Technik Technologii Drewna: w pełni wyposażony warsztat do nauki zawodu, umożliwiający produkcję każdego elementu wykonanego z drewna. Pracownia wyposażona w urządzenia CNC
f) Liceum sztuk Plastycznych: pracownie kształcące w specjalizacjach szkło artystyczne i snycerstwo są wyposażone w profesjonalne piece do wypalania, stanowiska rzeźbiarskie, a także sale do rysunku i malarstwa.
Szkoła odnosi wiele sukcesów we wszelkich formach współzawodnictwa, które SA przewidziane dla tego typu szkoły, w konkursach na szczeblu zarówno lokalnym, jak i o szerszym zasięgu, w zawodach sportowych. 

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica „Handlówka”

ul. 1 Maja 39/41
58-500 Jelenia Góra

   
 • 15 maja 2023 r.
  od godz. 11.00 do 15.00

Szkoła znajduje się w dogodnej lokalizacji, uczniowie mają dogodne dojście z dworca PKP, PKS i przystanków MZK, co ułatwia im szybką komunikację.  
Pięknie położony zabytkowy budynek w centrum miasta przy ulicy 1 Maja 39/41 w Jeleniej Górze,  zachęca przyszłych uczniów, aby podjąć w ZSTiB „Handlówka” dalsze kształcenie. Atutem szkoły jest niewielka odległość do instytucji kultury, Urzędu Miasta, atrakcji turystycznych znajdujących się w naszym mieście. Z okien rozpościera się piękny widok na panoramę Góry Szybowcowej,  Krajobrazową Dolinę Bobru i Panoramę Karkonoszy.  Na dzień dzisiejszy w szkole kształci się 463 uczniów technikum, branżowej szkoły I i II stopnia. Przez 60 lat szkoła wykształciła około 13 tysięcy absolwentów i nie sposób wyliczyć wszystkich nagród i wyróżnień zdobytych w czasie działania placówki. Grono pedagogiczne tej szkoły jest znane z dobrze układających się stosunków międzyludzkich, co wpływa bezpośrednio na atmosferę życia szkoły. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli systematycznie podnoszone na kursach i studiach podyplomowych wpływają na fachowy poziom kształcenia i wychowania młodzieży. W szkole zatrudnieni są specjaliści z zakresu gastronomii czy fryzjerstwa prowadzących własne działalności. Szefowie kuchni współpracujący ze szkołą, prowadzą warsztaty kulinarne i live cooking zapoznając uczniów z trendami żywieniowymi, nowoczesnymi sposobami ekspedycji i aranżacji potraw. Fryzjerzy czynni zawodowo przekazują swoją wiedzę i umiejętności w nowoczesnej pracowni fryzjerskiej wyposażonej w infrazony, stanowiska barberskie czy stanowiska do wizażu i stylizacji wizerunku. Szkoła oferuje wiele różnych kierunków dla młodzieży i dorosłych tak, aby każdy mógł wybrać coś specjalnie dla siebie. 
W ramach nauki w technikum czy Branżowej Szkole II Stopnia jest możliwość zdobycia dyplomu upoważniającego do posługiwania się tytułem technika w nauczanym zawodzie. 
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica „Handlówka” w Jeleniej Górze dysponuje w swojej ofercie edukacyjnej:
1. Technikum kształcące w zawodach takich jak: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec, technik technologii żywności, technik usług kelnerskich
2.  Szkołę Branżową I Stopnia w zawodzie: kucharz, sprzedawca, fryzjer, cukiernik, kelner,
3.  Szkołę Branżową II Stopnia w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec.
Uczniowie "Handlówki" mogą uczyć się swojego zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, dzięki współpracy szkoły z pracodawcami z obrębu Miasta Jeleniej Góry jak i z powiatu karkonoskiego. Szkoła współpracuje obecnie z takim firmami jak Leroy Merlin, Green Mountain, Osada Śnieżka, Piastowski 24, Interferie Sport Hotel Bornit, Cottonina Hotel & Mineral Spa Resort. 
W procesie kształcenia zwraca się uwagę na budowanie u uczniów MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ – ważnej umiejętności dostosowania się do wymagań zmieniającego się rynku pracy.
Budowanie mobilności zawodowej u uczniów przybiera w szkole różne formy np:
- „Szkolenie efektywnego zarządzanie biznesem”, podczas którego uczymy Uczniów zarządzania sprzedażą w sklepie oraz restauracji/zakładzie gastronomicznym/w gastronomii z wykorzystaniem profesjonalnego systemu POS. Już za chwilę wejdziemy w posiadanie zintegrowanego sprzętu POS Handel i POS Gastro z oprogramowaniem: ekrany dotykowe kasjerów, skanery kodów kreskowych, kasy fiskalne, drukarki paragonów, komputery.
- nauka obsługi klienta z wykorzystaniem handlowego programu sprzedaży Subiekt GT
- wykorzystanie w trakcie nauki programu do planowania jadłospisów Wikt w ramach zajęć z pracowni planowania żywienia
- prawo jazdy dla klas technikum handlowego
- kursy barmańskie, baristy w branży gastronomicznej
- szkolenia z barberingu, wizażu w ramach zdobywania dodatkowych umiejętności 
- budowanie empatii w ramach różnych postaci wolontariatu – wsparcie i pomoc dla uchodźców z Ukrainy, zbiórka Mikołajkowa dla domów dziecka na terenie Jeleniej Góry i okolic. 
W ramach innowacji wprowadzanych w szkole, absolwenci wyposażani są w umiejętności prowadzenia e- commerce oraz Managera Gastronomii, który z łatwością poradzi sobie z foodcostem czy planowaniem pracy w restauracjach hoteli pięciogwiazdkowych.

W ramach projektów unijnych oferowany jest rozwój i zwiększenie kompetencji uczniów. Jest to doskonała odskocznia od codziennej rzeczywistości szkoły. Projekty skierowane są do wszystkich chętnych uczniów we wszystkich nauczanych zawodach w szkole.
Nasze projekty to:
1. „Wyzwania Gastronomii na polsko- czeskim pograniczu”
Projekt ten pozwalał zdobyć dodatkowe umiejętności z zakresu gastronomi jak również cukiernictwa. Uczniowie mieli możliwość nauki języka czeskiego oraz poznanie kultury Czech i jego mieszkańców.
2. „Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze”
W ramach tego projektu uczniowie odbywają staże w restauracjach i hotelach w Jeleniej Górze, w Karpaczu i Szklarskiej Porębie oraz w salonach fryzjerskich. Ponadto uczestniczą w kursach gastronomicznych, informatycznych i kosmetycznych poszerzając swoje kwalifikacje. Szkolenia z zakresu makijażu fotograficznego czy przygotowywania potraw zgodnie z nowoczesnymi trendami żywieniowymi jak i tworzenie witryn internetowych to nabycie nowych umiejętności potwierdzonych certyfikatami zawodowymi. 
3. „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach”
W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających jak również dydaktyczno -wyrównawczych w zakresie języków obcych czy przedmiotów przyrodniczych. Doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK w ramach projektu pozwala na rozwijanie dodatkowych kompetencji i umiejętności szczególnie docenianych na rynku pracy.
Szkoła również stara się o akredytację w ramach projektu „Erasmus+” i w przyszłości uczniowie będą mogli zdobywać nowe umiejętności na praktykach i stażach zawodowych we Włoszech czy na Cyprze.
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica „Handlówka” może pochwalić się nową pracownią multimedialną. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z nowoczesnych rozwiązań, które urozmaicą prowadzenie zajęć lekcyjnych: szesnaście zestawów komputerowych, ekran multimedialny z OPS, który pełni funkcję komputera, telewizora i tablicy interaktywnej, nowoczesne tablety graficzne pozwalające na tworzenie grafiki wykorzystywanej na stronie internetowej szkoły czy FB szkoły. W ramach zajęć na kierunkach gastronomicznych uczniowie korzystają z pracowni gastronomicznych czy sali barmańskiej wyposażonej w profesjonalny sprzęt pozwalający przygotować potrawy i napoje na wysokim poziomie. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w konkursach gastronomicznych tj. Arte Culinaria Italiana organizowanych przez Giancarlo Russo. Doposażenie szkoły w profesjonalny sprzęt w gastronomii i handlu pozwala przygotować przyszłych kucharzy, techników żywienia czy handlowców do pracy z nowoczesnym sprzętem POS GASTRO czy POS HANDEL. Uczniowie uczą się nie tylko teorii, ale również praktycznych umiejętności, takich jak prowadzenie negocjacji handlowych, przygotowywanie ofert handlowych, obsługa klienta czy planowanie i organizacja działań marketingowych jak również zagadnień związanych z e – commerce. Pracownie sprzedaży wyposażone w nowoczesne kasy fiskalne i czytniki kodów połączone z wagami elektronicznymi i ekranem dotykowym jak również patronat LEROY MERLIN to najlepsza droga do przygotowania przyszłych specjalistów, którzy  mogą podjąć pracę w różnych dziedzinach związanych z handlem, zarządzaniem, finansami czy marketingiem. Szkoła posiada boisko do koszykówki i piłki ręcznej oraz siłownie zewnętrzną wyposażoną w nowoczesny sprzęt nie tylko do streetworkout-u
 

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych
i Bursy Szkolnej

ul. Leśna 5, 
58-560 Jelenia Góra 

   

Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze jest szkołą z ponad 70-letnią tradycją. Jest szkołą wielopokoleniową.  Szkoła jest niewielka ale dzięki temu jest  kameralna. Usytuowana wśród zieleni w spokojnej uzdrowiskowej dzielnicy Jeleniej Góry – Cieplic, co sprzyja  bezpośredniemu kontaktowi z przyrodą oraz działa uspokajająco na uczniów. Dodatkowego uroku lokalizacji dodają widoki na pasmo Karkonoszy. W pobliżu szkoły znajduje się Wieża widokowa na Sołtysiej Górze. Do szkoły można dojechać  autobusami linii nr 2, 4, 6, 7, 9, 15, 17, 23, 26, przystanek Sołtysia Góra oddalony jest od szkoły około 10 min. ZSPUiBS jest szkołą  bezpieczną i przyjazną, jej uczniowie nie pozostają anonimowi co przede wszystkim wyróżnia tę placówkę na tle innych szkół. Szkoła szczególnie dba o to, aby uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności, które przydadzą się im w przyszłości. Doskonalone SA tam umiejętności myślowo – językowe, takie jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze. W szkole każdy uczeń ma możliwość rozwijania  osobistych zainteresowań.  Sukcesy Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej zawdzięczają między innymi wysoko wykfalifikowanej, wyjątkowej, doświadczonej kadrze pedagogicznej. Prawie wszyscy nauczyciele są dyplomowani, a tym samym posiadają duże doświadczenie w pracy z młodzieżą, do każdego ucznia stosują indywidualne podejście, zwracają się  do uczniów po imieniu, nikt w szkole nie jest anonimowy.  Nauczyciele realizują różne innowację. Chętnie pracują wykorzystując  metody aktywizujące.  Nauka poza klasą szkolną organizowana jest poprzez  liczne wycieczki edukacyjne i zawodowe w ciągu roku szkolnego. Organizowane są warsztaty na terenie szkoły, zajęcia warsztatowe poza szkołą, wyjazdy do teatru, kina, filharmonii.  Kształcenie zawodowe odbywa się w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w sprzęt i pomoce naukowe, które pomagają uczniom bliżej poznać i nauczyć się zawodu, który maja w przyszłości wykonywać.
W Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych kształcimy w kierunkach: Technik weterynarii, Technik leśnik, Technik architektury krajobrazu, Technik geodeta, Technik papiernictwa, Technik transportu kolejowego
Dlaczego warto się uczyć w ZSPUiBS ?
Nasza Placówka zapewnia: prestiżowe i jedyne w swoim rodzaju kierunki kształcenia na terenie miasta, powiatu i województwa; gwarancję bezpieczeństwa od przemocy fizycznej i psychicznej; podmiotowe formy relacji uczeń-nauczyciel; profesjonalną i oddaną kadrę pedagogiczną; realizację kształcenia zawodowego w wyposażonych pracowniach przedmiotowych; opiekę specjalistyczną (pedagog, pedagog specjalny, psycholog, pielęgniarka); rozwój zainteresowań i pasji; bursę i stołówkę; co roku organizowane jest szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej; kursy zawodowe obsługa harwestera, pilarza, GIS;
Szkoła bierze udział i organizowane są akcje charytatywne na rzecz środowiska lokalnego między innymi: współorganizowanie Opłatka Ekumenicznego dla mieszkańców Jeleniej Góry; współpraca w przygotowaniu Wigilii dla ludzi bezdomnych i w trudnej sytuacji życiowej w Albercie; organizowane cyklicznie MTB Jelenia Góra Sołtysia- wyścigu kolarskiego dla dzieci i młodzieży od 9r.ż do 19r.ż oraz dorosłych miłośników ścigania się na rowerach MTB; organizacja międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego (znajomość słownictwa o tematyce roślinnej), cyklicznie bierzemy udział w Międzynarodowych Manewrach Ratowniczych; wygrana w konkursie NIE BĄDŹ SMART ZOMBI; udział w programach lekcje z ZUS, udział w programie „poznaj swoje prawa w pracy oraz kultura bezpieczeństwa”, udział w „ moje finanse młodzieżowej fundacji przedsiębiorczości” organizacja cateringów dla organizacji i instytucji z terenu miasta Jeleniej Góry; uczniowie co roku są laureatami stypendium  Prezesa Rady Ministrów oraz Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych;
Kadra pedagogiczna i uczniowie  kierunku Technikum architektury krajobrazu współpracują z Urzędem Miasta w zakresie urządzania   i wykonywania wybranych terenów zielonych. Reprezentują także Miasto Jelenia Góra na festiwalu kwiatów w mieście partnerskim Cervi we Włoszech.
Szkoła współpracuje z: Urzędem Miasta Jelenia Góra; Państwową Strażą Pożarną; Nadleśnictwami z terenu dolnośląskiego; Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Albert; Policją; Pogotowiem Ratunkowym; Państwową Inspekcją Pracy
Uczniowie ZSPUiBS mają do dyspozycji: bibliotekę, szatnie, kawiarenkę, automat z przekąskami, w pełni wyposażone pracownie zawodowe, salę gimnastyczną z siłownią, boisko do kosza i siatkówki, możliwość konsumpcji obiadów na stołówce szkolnej. Dla uczniów spoza terenu Jeleniej Góry zabezpieczone SA miejsca w bursie szkolnej, która wchodzi w skład zespołu szkół.
Dlaczego warto wybrać technikum ?
Prócz oczywistych korzyści takich jak możliwość wyboru, czy się chce kontynuować naukę na studiach wyższych czy pozostać w zawodzenie, technikum to znacznie więcej niż licea. To przede wszystkim szkoła, która umożliwia młodzieży praktyczną naukę zawodu prowadzoną przez profesjonalistów z ogromnym doświadczeniem. Dzięki wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu  nauczycieli - pozwala uczniom na zapoznanie się z warunkami panującymi na współczesnym rynku pracy. Ta praktyczność kształcenia jest więc kluczem do edukacji w technikach. Techniczne i kreatywne zajęcia pozwalają na zdobycie wiedzy, ale również pewnego zawodu.

Nauka + pasja = SUPER PRZYSZYSZŁOŚĆ !!!
Technikum ma znacznie szerszy wybór klas o ciekawych profilach. Technikum Leśne jest szczególnie popularne wśród chłopców, ale nie tylko. Obecnie branża leśna rozwija się bardzo prężnie. Połączenie nauki z przyjemnością obcowania z naturą przychodzi łatwo i pozwala zdobyć pracę marzeń. Przyjemnie jest chodzić do pracy, jeśli robi się to, co się lubi.
Zawód Technik Architektury Krajobrazu jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. W Technikum Architektury Krajobrazu młodzież uczy się projektować i urządzać ogrody, poznaje najpiękniejsze gatunki roślin ozdobnych, doskonali umiejetności rysunku odręcznego, komputerowego i tajników poprawnej kompozycji. Technik Architektury Krajobrazu to zawód dla tych którzy świetnie czują się w otoczeniu przyrody, maja potrzebę tworzenia i pomysły na zagospodarowanie przestrzeni, lubią piękne dekoracje i chcą „obracać się” w przestrzeni zielonej. 
Jeśli twoim marzeniem kandydata jest praca ze zwierzętami to Technik Weterynarii może okazać się trafnym wyborem. Technik Weterynarii jest prawą ręką weterynarza, który nie tylko może asystować przy zabiegach ale również samodzielnie wykonywać działania w zakresie pierwszej pomocy czy higieny nad zwierzętami. Ukończenie kierunku technika weterynarii daje szeroki wachlarz możliwości zawodowych jest również świetnym fundamentem do rozpoczęcia studiów na kierunku weterynarii.
Ukończenie technikum nie tylko umożliwia zdobycie zawodu, ale również gwarantuje dobrze zdaną maturę specjalistyczne kształcenie i możliwość natychmiastowego podjęcia pracy nie zamykają drogi do dalszej edukacji. 
Osobie, która ukończyła technikum znacznie łatwiej znaleźć ofertę pracy niż osobie, która ukończyła liceum. Absolwenci zdobywają ogólną wiedzę na wysokim poziomie oraz wiedzę specjalistyczną. A zajęcia praktyczne pozwalają rozpocząć karierę zawodową             i zacząć budować CV. Zdanie egzaminów zawodowych uprawnia do wykonywania danego zawodu.

 

Szkoła Branżowa I stopnia
w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Jeleniej Górze

   
 • Rozmowy z kandydatami odbywają się indywidulanie po umówieniu spotkania.

Kierunki, jakie szkoła proponuje kandydatom w roku szkolnym 2023/2024;
- pracownik pomocniczy gastronomii,
- pracownik pomocniczy mechanika,
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
Wszystkie kierunki dedykowane są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła posiada pracownię gastronomiczną, hotelarską, warsztat mechaniczny. Organizuje praktyki zawodowe na terenie szkoły lub w miejscach pracy (ze wsparciem nauczyciela zawodu). Uczniowie kształcący się w kierunkach pomocniczych z powodzeniem uzyskują kwalifikacje zawodowe, zdobywają dyplom ukończenia szkoły branżowej I stopnia.