stypendia

Autor: redakcja UMJG

17.2.2021 - 13:43

Wnioski o stypendium sportowe tylko do końca lutego

Tylko do końca lutego będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendiów i nagród sportowych. Zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr 277.XXVI.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe, wniosek w tej sprawie należy złożyć do końca lutego. Po tym terminie złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego w roku 2021 nie będzie możliwe. 

Stypendium sportowe  przyznawane jest za wysokie osiągnięcie z roku poprzedzającego rok przyznana stypendium- obecnie jest to rok 2020. 

Wnioski są do pobrania na stronie bip.jeleniagora.pl  w zakładce PORADNIK KLIENTA  tu link