Zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta Jelenia Góra w stanie zagrożenia epidemicznego.

Autor: redakcja UMJG

19.3.2020 - 12:48

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta Jelenia Góra w stanie zagrożenia epidemicznego.

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta Jelenia Góra w stanie zagrożenia epidemicznego.

 

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i troskę o mieszkańców, od poniedziałku 16 marca 2020 r. do 27 marca  2020 roku włącznie, wprowadzam następujące zasady obsługi klienta:

Kontakt osobisty będzie możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim zgłoszeniu sprawy telefonicznie i ustaleniu, czy kontakt osobisty w przedmiotowej sprawie jest konieczny. Klient zostanie poinformowany gdzie, kiedy i jakie dokumenty należy przedłożyć, aby przedmiotową sprawę załatwić. Klientom
(w uzasadnionych przypadkach) będzie wyznaczana indywidualna godzina przyjęcia, tak by ograniczać kontakty osobiste do niezbędnego minimum.

Akt zgonu będzie można uzyskać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego – Plac Ratuszowy 58, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerami: 75 75 46 112,  75 75 46 115, 75 75 46 190  lub e-mail: usc_um@jeleniagora.pl 

Pozostałe sprawy będzie można załatwić poprzez platformę ePUAP, telefonicznie bądź poprzez e-mail.  Urzędnicy pozostają dostępni w godzinach pracy Urzędu – we wszystkich sprawach należy kontaktować się z nimi telefonicznie oraz mailowo.

Przyjmowanie Mieszkańców w ramach Skarg i Wniosków w sposób bezpośredni pozostaje zawieszone do odwołania.

Wszystkie umówione wcześniej spotkania i wizyty zostają odwołane.

Płatności z tytułu podatków i wszelkiego rodzaju opłat przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną (przelewową) za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Za powstałe niedogodności i utrudnienia przepraszamy, ale wynikają one z dbałości o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców.

Wykaz najważniejszych numerów telefonów, adresów e-mail oraz adres ePUAP:

CENTRALA URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA:

75 75 46 210 – sudecka_um@jeleniagora.pl

75 75 46 101 – ratusz_um@jeleniagora.pl

ePUAP:/UMJG/SkrytkaESP  

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA:

75 75 46 356,  e-mail: wok@jeleniagora.pl

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 75 75 46 355

DOWODY OSOBISTE: 75 75 49 867

EWIDENCJA LUDNOŚCI: 75 75 49 863

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

Prawa jazdy: 75 75 46 280

Rejestracja pojazdów: 75 75 46 234, 75 75 46 284, 75 75 49 881, 75 75 49 882

Ewidencja pojazdów: 75 75-46 260

e-mail: komunikacja@jeleniagora.pl

Jeżeli opóźnienie w rejestracji pojazdu lub zgłoszeniu nabycia/zbycia pojazdu ma związek z aktualną sytuacją epidemiologiczną właściciel pojazdu nie będzie ukarany - dotyczy to  wymierzania kar z tytułu niedokonania w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju (z tytułu naruszenia art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym).

URZĄD STANU CYWILNEGO:

75 75 46 112, 75 75 46 115, 75 75 46 190  
e-mail: usc_um@jeleniagora.pl

PODATKI / OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE:
Informację o stanie swoich zobowiązań z tytułu:

podatków, uzyskać można pod numerami
75 75 46 236  lub 75 75 49 014 (księgowość podatkowa)

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskać można pod numerem 
75 75 49 887  lub 75 75 49 877 (księgowość podatkowa)
e-mail: podatki@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

75 75 46 264, 75 75 46 241

e-mail: wgk_um@jeleniagora.pl,

sprawy w zakresie odpadów komunalnych:

75 75 49 884, 75 75 49 004

e-mail: odpady@jeleniagora.pl

 

DEPARTAMENT EDUKACJI

75 75 46 341, 75 75 46 385

e-mail edukacja@jeleniagora.pl

Wszelkie sprawy związane z realizacją zadań przez Departament Edukacji będziemy realizować drogą telefoniczną i internetową. Sposób realizacji procedur związanych
z rekrutacją w Miejskich Przedszkolach i Szkołach Podstawowych podległych Miastu
a także innych spraw wymagających bezpośredniego kontaktu z placówkami prosimy uzgadniać telefonicznie z dyrektorami szkół i przedszkoli. Prosimy także o aktualizowanie swojej wiedzy na temat sposobu kontaktu z placówkami poprzez poszukiwanie informacji w tym zakresie na stronie internetowej placówki oświatowej.

SKARGI I WNIOSKI: tel. 75 75 46 175
e-mail: skargi_um@jeleniagora.pl 

Wykaz bezpośrednich numerów telefonów do wydziałów merytorycznych znajduje się na stronie internetowej miasta w zakładce: serwis samorządowy - kontakt 
(link):  

https://miasto.jeleniagora.pl/content/kontakt-1

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra.  

Jerzy Łużniak - Prezydent Miasta Jeleniej Góry

 

Karta Dużej Rodziny, i Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny

Rejestracja i przyjmowanie wniosków wniosków w sposób bezpośredni – zostaje zawieszone do odwołania. W najbliższym okresie zgłoszenia realizowane będzie telefonicznie i mailowo e-mail: awieczorek@jeleniagora.pl  tel. 723001208

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna 

Zwieszone zostaje udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania udzielnie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest złożenie przez osobę uprawnioną za pośrednictwem e-mail organizacje@jeleniagora.pl wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierającego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

wniosek (pdf)