Zmiana zasad obsługi klienta Urzędu Miasta Jelenia Góra od dnia 12 października 2020 r.

Autor: redakcja UMJG

2.11.2020 - 12:30

Zmiana zasad obsługi klienta Urzędu Miasta Jelenia Góra od dnia 12 października 2020 r.

W związku z faktem, że od 10 października na terenie całego kraju obowiązywać będą obostrzenia jak w strefie żółtej, oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i troskę zarówno o mieszkańców jak i pracowników Urzędu od poniedziałku 12 października 2020 r. do odwołania, będą obowiązywały następujące zasady obsługi klienta:

Jako najlepszą i najbardziej bezpieczną formę kontaktu z Urzędem zalecam kontakt drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem platformy ePUAP, telefonicznie, e-mailowo).

W przypadku braku możliwości skorzystania z drogi elektronicznej załatwienie wszelkich spraw będzie możliwe poprzez osobiste stawiennictwo w Urzędzie, jednak będą obowiązywały ograniczenia w ilości osób jedocześnie przebywających w budynkach Urzędu.

Dlatego zachęcam do umawiania się na indywidualny termin przyjęcia telefonicznie lub e-mailowo. Urzędnik poinformuje Państwa gdzie, kiedy i jakie dokumenty należy przedłożyć, aby sprawa została niezwłocznie rozpatrzona.

W przypadku stawiennictwa osobistego bez wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny wizyty, czas oczekiwania na załatwienie przez Państwa sprawy może być znacznie wydłużony.

Rezerwacje internetowe kolejki w Wydziale Komunikacji oraz Urzędzie Stanu Cywilnego zostają zawieszone do odwołania. W celu umówienia wizyty proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny z tymi Wydziałami pod wskazanymi numerami telefonów.

Proszę również o dokonywanie wpłat na rzecz Urzędu drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej bez konieczności bezpośredniej wizyty w Urzędzie.

Przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz stosowania środków do dezynfekcji rąk zarówno w przestrzeni publicznej jak i podczas wizyty w Urzędzie.

Wykaz bezpośrednich numerów telefonów do wydziałów merytorycznych znajduje się na stronie internetowej miasta w zakładce: serwis samorządowy - kontakt  (https://miasto.jeleniagora.pl/content/kontakt-1 ) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra.

CENTRALA URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA:

+48 75 75 46 210, +48 75 75 46 101

ePUAP:/UMJG/SkrytkaESP

WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

e-mail: wok@jeleniagora.pl

Dowody Osobiste: +48 75 75 49 867

Ewidencja Ludności: +48 75 75 49 863

Ewidencja działalności gospodarczej: +48 75 75 46 355

Sprawy realizowane w Wydziale Obsługi Klienta w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz działalności gospodarczej można załatwić za pośrednictwem platformy ePUAP.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

e-mail: komunikacja@jeleniagora.pl

Prawa jazdy: +48 75 75 46 280

Ewidencja pojazdów: +48 75 75 46 260

Odbiór dowodów rejestracyjnych: +48 75 75 49 882

Rejestracja pojazdów: +48 75 75 46 283

Transport, licencje, zezwolenia i ośrodki szkolenia kierowców:  +48 75 75 46 219

URZĄD STANU CYWILNEGO

Rejestracja noworodka pochodzącego z małżeństwa, odpis aktu stanu cywilnego, rejestracja zgonu: +48 75 75 46 113, +48 75 75 46 114

Zawarcie związku małżeńskiego (ustalenie terminu ślubu): +48 75 75 46 112, +48 75 75 46 187

Wydawanie zaświadczeń o:

stanie cywilnym, zdolności zawarcia związku małżeńskiego za granicą: +48 75 75 46 112, +48 75 75 46 187

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego:  +48 75 75 46 187

Zmiana imienia i nazwiska:  +48 75 75 46 112, +48 75 75 46 187

Uznanie ojcostwa: +48 75 75 46 112, +48 75 75 46 187

Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego: +48 75 75 46 187

Medale za "Długoletnie Pożycie Małżeńskie": +48 75 75 46 112, +48 75 75 46 187