rekrutacja

Autor: redakcja UMJG

29.3.2022 - 15:32

Rusza rekrutacja do szkół podstawowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2022/2023.